Otto-Brandt

1906Dela

Till de första agenturerna hörde Orient-automobiler och -motorcyklar samt Wanderer-motorcyklar. Otto Brandt var ett av de första, om inte det allra första, företaget som gjorde reklam för försäljning av bilar. År 1906 marknadsförde Otto Brandt flera olika bilmärken, så som Waltham, Orient, Pope-Tribune, Minerva, Maurer, Ford och Horch.

Motorcyklisterna i början av 1900-talet var modiga entusiaster, det krävdes mera än pengar för att köpa en motorcykel. Köparen måste förstå sig på maskinens teknik och förstå hur bensinen förs över till cylindern och hur tändgnistan uppstår. När man startade motorcykeln måste man klara av att ändra tändinställningen, ge motorn en ordentlig portion av bränsle och bestämt sparka igång den. Efter startsmällen och skakandet jämnades gången ut då motorn blev varm. Att köra motorcykeln var inte heller det lättaste. Då motorcykelns teknik gav vika, fick man reparera den själv, man var helt enkelt tvungen att kunna den utan och innan.

Otto Brandt -historia - 1906 - liike

Cyklar, sparkstöttingar och många andra sportartiklar spelade en stor roll i början av företagets verksamhet.

Otto Brandt -historia - 1906 - seteli

20 marks sedel från år 1862

Otto Brandt -historia - 1906 - mainos
Stäng
Stäng