Otto-Brandt

1905Dela

Otto Brandt -historia - 1905 - tori

Otto Johan Albin Brandt grundar aktiebolaget Otto Brandt. Till sortimentet hörde bl.a. sportartiklar, Cleveland-cyklar samt kontorsmaskiner. Huvudkontoret fanns på Unionsgatan 30, med en filial i Åbo på Slottsgatan 6.

I sortimentet fanns bl.a. sparkstöttingar, cyklar, skidor, samt fäktnings- och friidrottstillbehör. Utöver detta fanns det en hel avdelning för grammofoner och grammofonskivor. Redan i begynnelsen av Otto Brandt koncernens långa historia sålde företaget motoriserade fordon, först motoriserade cyklar, sedan motorcyklar och automobiler. 

Stäng
Stäng