Otto-Brandt

RegisterbeskrivningDela

Registerbeskrivning

enligt 10 § Personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarige

Namn: Oy Otto Brandt Ab
Osoite: Stubbackavägen 7A 01740 Vanda
Telefonnummer: +358 (0)207 757 200

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Postadress: Stubbackavägen 7A 01740 Vanda
Telefonnummer: +358 (0)207 757 200
E-mail address: sp-osasto(at)brandt.fi

3. Registrets namn

Otto Brandt -konsernens dotterbolags kund- och marknadsföringsregister.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Informera de kunder som beställer på företagens nyhetsbrev om koncernens evenemang, produkter och service.

5. Registrets datainnehåll

Kontaktuppgifter
Telefonnummer
E-post
Kundens i bruk varande koncernprodukt, inköpsdatum och plats

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Tävlingar som koncernbolagen ordnar, beställningsblanketter i nyhetsbreven otto-brandt.fi, bikeworld.fi, hondabikes.fi, terhi.fi, seastar.fi, faster.fi, silverboats.fi, victory.fi, indian.fi, purepolaris.fi, ligier.fi, brandt.fi, terhitec.fi, hondamarine.fi, hondapower.fi, hondamönkijät.fi, polaris.fi, torqeedo.fi, yanmar.fi, amtboats.fi

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna överlåtes inte till en tredje part, förutom tillverkarna av produkterna som hör till koncernens marknadsföring, dvs. faster.fi och amtboats.fi.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Överlåtes inte.

Stäng
Stäng