Otto-Brandt

CookiesDela

Användning av cookies på webbplatsen

Denna webbplats använder sig av cookies (elektroniska minneskakor) för att förbättra användarupplevelsen. En del cookies möjliggör att specifika tjänster fungerar, medan en del finns till för att samla in information om webbsidans användning (statistik), för att kunna vidareutveckla webbplatsen samt göra den mer användarvänlig och användbar. En del av minneskakorna är temporära och försvinner då webbläsaren stängs, medan andra cookies är mer beständiga och lagras på användarens dator under en längre tid. Webbsidan använder sig också av lokala cookies, som relaterar till specifika, mer begränsade kampanjer. Dessa lokala minneskakor är tillfälliga och försvinner då den ifrågavarande kampanjen upphör.
 
Vissa cookies vi använder på webbsidan är nödvändiga för att användaren skall kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess funktioner, andra finns till för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse. Användaren bör vara medveten om att ifall användandet av cookies inte accepteras då webbplatsen besöks, fungerar en del av webbplatsens funktioner och sidor inte som avsett.
 
För att avlägsna cookies som redan lagrats på datorn uppmanas användaren bekanta sig med sin egen webbläsares instruktioner. Dessa återfinns under webbläsarens ’Help’-meny.
 
För ytterligare information om cookies/minneskakor, se t.ex. Wikipediasta .

Stäng
Stäng